This post is written in Danish and has no English translation. There is however an English poem.

Vigtigheden af at lade følelser komme op til overfladen

“Hvis du ikke kan føle dine følelser, hvis du er afskåret fra dem, vil du i sidste instans opleve dem på et rent kropsligt niveau, som et fysisk problem eller symptom.”

- Nuets Kraft, Eckhart Tolle

Jeg har altid brugt musikken til at opleve følelser, være i dem, frigive og omforme dem. Men jeg er først ved at lære blot at observere dem uden at gå ind i dem, analysere og fastholde dem, men lade dem passere, trække vejret dybt og give slip. På en eller anden måde er det lettere når jeg sætter min bærbare højtaler på min mave og lader lyden og vibrationerne være så tæt på, at der nærmest ikke er plads til tankerne ind imellem.

Energien bag følelserne

“Jo mere du identificerer dig med dine tanker, dine sympatier og antipatier, vurderinger og fortolkninger - hvilket er det samme som at sige, at jo mindre nærværende du er som den iagttagende bevidsthed - jo stærkere vil den følelsesmæssige energiladning være, hvad enten du er bevidst om den eller ej.”

- Nuets Kraft, Eckhart Tolle

Jeg vil gerne undgå at bruge min energi på at være sur eller stresset over noget, der er ude af mine hænder. Jeg vil gerne undgå selv at forårsage sygdom. Jeg vil gerne undgå at dømme ting jeg ikke forstår.

I sidste ende vil jeg vel egentlig bare gerne blive bedre til ikke at have modstand mod det, som er.

Jeg vil gerne hæve mit energiniveau til et sted, hvor jeg kan formå at forblive fredfyldt, selv når jeg er omringet af det stik modsatte. At forblive nærværende og bevidst iagttagende. At forblive i accept af det som er; nuet.

For det er alt, hvad vi har.

Og i den anledning vil jeg gerne dele digtet “Energy”, som er et af mine egne engelske digte skrevet tilbage i 2019, men som jeg ikke kan undgå at tænke på i denne sammenhæng.

Energy

I feel your negative energy
And it is draining me
That is why
I need to seek solitary
To build up positivity
To a level
Where my own negativity
Can no longer reach me

So that I
Can hold the light
That will lead
When tension grows tight
And my frequency
Will raise your energy
So that thought pollution
In our minds
Will leave no trace or signs

You might say
That it’s an ideology
But it is something that I recognize
Deep inside of me
A way I feel things ought to be
That we should live in simplicity
No controlling the future
Or concerns of the past
Just enjoying the now
As long as it lasts

_______________________________________

Dansk oversættelse:

Energi

Jeg mærker din negative energi
Og den udmatter mig
Derfor
Må jeg søge ensomheden
For at opbygge det positive
Til et stadie
Hvor min egen negativitet
Ikke længere kan nå mig

Således at jeg
Kan holde lyset
Som vil lede
Når spændingen stiger
Og min frekvens
Vil hæve din energi
Så forurenende tanker
I vort sind
Ingen spor vil efterlade

Måske vil du sige
At det er en ideologi
Men det er noget som jeg genkender
Dybt inde i mig
En måde hvorpå jeg føler, det burde være
At vi bør leve i al enkelhed
Uden at kontrollere fremtiden
Eller bekymre os om fortiden
Blot nyde nuet
Så længe det varer

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *